2012-01-20

Свобода, Сигурност, Спокойствие

Свобода.
Знанието, че можеш спреш и да си тръгнеш когато пожелаеш, защото всъщност няма от какво да си тръгваш.

Сигурност.
Чувството, че нищо не може да те нарани и че ти няма да нараниш, защото няма какво да бъде наранено.

Спокойствие.
Усещането, че всичко е точно такова, каквото трябва да бъде, независимо какво е.

Защото няма очаквания, няма илюзии и обещания. Нищо не те задържа, не си обвързан с нищо. Живееш в безвремие, изпълнено само със сега.

1 коментар: