2016-09-20

Експериментът с трите пеперудки

Първи клас, урок по четене. Приказката за трите пеперудки (линк). Разказваме, що разказваме, и забелязвам, че децата са вече отегчени. Решавам да опитам вариация на вече познатия експеримент с мравката и стоножката. Веднага се оживиха и започнаха да взимат участие!


"Според вас в тази приказка има ли добри* и лоши* герои?"
"Има!"
"Няма!"
"Въпрос към тези, които казаха, че има: кой според вас е добър герой? А кой е лош?"
"Пеперудките! Цветята!"
"Цветята! Пеперудките!"
"Добре, нека да обсъдим. Защо смятате, че пеперудките са добри?"
"Защото са задружни и са приятелки."
"А смятате ли, че може и да са лоши?"
"Да, защото накрая, когато цветята им предлагаха да им помогнат, казваха, че няма да се подслонят при тях, защото няма място и за трите."
"А защо според теб това не е добро?"
"Защото бяха груби. Можеха да го кажат по-мило!"
"Има ли някой, който мисли, че цветята са лоши?"
"Да. Защото не искат да подслонят и трите пеперудки. Така не е честно."
"А има ли такива, които смятат, че цветята са добри?"
"Да, защото все пак са предложили помощ - нищо, че е само за по една пеперудка. Може да не е имало място и за трите!"

След това беседата се завъртя около гледните точки и как те понякога са различни, но това не е лошо. Стигнахме до извода, че когато имаме проблем, трябва да го погледнем и от чуждата гледна точка, за да можем да го решим без да се караме.

* И да, знам, че "добри" и "лоши" не е много добро определение за герои от чисто педагогическа и литературна гледна точка, но така ми дойде на момента, а и децата после показаха, че знаят кое поведение се разглежда като "добро" и кое - като "лошо". 
Няма коментари:

Публикуване на коментар